SYARAT KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL

1. Syarat Kenaikan Pangkat Struktural
a. Pengantar dari OPD
b. Photo copy sah SK CPNS
c. Photo copy sah SK PNS
d. Photo copy sah SK Pangkat terakhir
e. Photo copy sah SK Pelantikan dan Jabatan atasan langsung
f. Photo copy sah SKP 2 tahun terakhir
g. Photo copy sah Ijazah & Transkrip Nilai
h. Photo copy sah STLUD /Diklat PIM (jika naik jenjang)
i. Photo copy sah Ijin Belajar /Tugas Belajar (jika dengan ijazah baru)
j. Uraian Tugas asli (jika dengan ijazah baru)
k. Photo copy sah SK Pelantikan dan Jabatan yang bersangkutan (riwayat jabatan dari yang tercantum di SK KP terakhir s/d sekarang)
l. Photo copy sah Surat Permohonan & Rekomendasi KSN (bagi pejabat es.II)
m. Surat Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali (bagi PNS yang tugas belajar)
Ceklis Kenaikan Pangkat Struktural unduh DISINI